Historie - Krkonošská dechovka  

Krkonošská dechovka
Tradice Krkonošské dechovky z Jablonce nad Jizerou sahají až k roku 1883 a vystřídaly se v níc celé generace amatérských hudebníků.

Od roku 1980 stojí v jejím čele kapelník Josef Ulrich. Počet muzikantů se pohyboval mezi dvanácti až jednadvaceti, od roku 1990 se postupně snižoval na současných dvanáct až patnáct hráčů a dva zpěváky.

Hráč na první křídlovku Josef Vrána je zároveň aranžerém jednotlivých skladeb a sám jich také několik složil.
Krkonošská dechovka